Stacja Paliw Pod Żaglami
Dom Zdrojowy w Jastarni
Dom Zdrojowy - Jastarnia
Rozdzielnica - przepompownia ul. Jalkowskiego
ELEKTROINSTAL

Siedziba firmy - ELEKTROINSTAL

Nasze przedsiębiorstwo
Spółka z o.o. ELEKTROINSTAL z siedzibą w Grudziądzu - Wielkie Lniska jest przedsiębiorstwem, które działalność gospodarczą rozpoczęło 26.10.1989 roku.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000207059.

REGON: 008365860
NIP: 876-010-31-70

Podstawowym rodzajem działalności jest produkcja i montaż rozdzielczych urządzeń elektrycznych, układów automatyki i sterowania, wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych, linii kablowych i napowietrznych.

Nasza doświadczona kadra pracownicza to gwarancja najwyższego poziomu jakościowego świadczonych usług o czym świadczy wieloletnia współpraca z firmami liczącymi się na rynku polskim.

Osiągane przez nas wyniki, pozwalają inwestować środki w rozwój firmy, nagradzanie i poszerzanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej.